in 3d

trang_banner
In 3D là một công nghệ phụ gia được sử dụng để sản xuất các bộ phận.Nó là 'chất phụ gia' ở chỗ nó không yêu cầu một khối vật liệu hoặc khuôn để chế tạo các vật thể vật lý, nó chỉ đơn giản xếp chồng và hợp nhất các lớp vật liệu.Nó thường nhanh, với chi phí thiết lập cố định thấp và có thể tạo ra các hình học phức tạp hơn so với các công nghệ 'truyền thống', với danh sách vật liệu ngày càng mở rộng.Nó được sử dụng rộng rãi trong ngành kỹ thuật, đặc biệt để tạo mẫu và tạo ra các hình học nhẹ.

Hãy để lại lời nhắn

Hãy để lại lời nhắn