Cơ khí CNC

trang_banner
Nếu bạn cần các bộ phận gia công tùy chỉnh có hình dạng phức tạp hoặc có được sản phẩm sử dụng cuối cùng trong thời gian ngắn nhất, Guan Sheng đủ khả năng để vượt qua tất cả những điều đó và đạt được ý tưởng của bạn ngay lập tức.Chúng tôi vận hành hơn 150 bộ máy CNC 3, 4 và 5 trục, đồng thời cung cấp hơn 100 loại vật liệu và hoàn thiện bề mặt khác nhau, đảm bảo quay vòng nhanh chóng và chất lượng của các nguyên mẫu và bộ phận sản xuất một lần.

Hãy để lại lời nhắn

Hãy để lại lời nhắn