Khuôn silicon

trang_banner
Cao su silicon lỏng (LSR) là một hệ thống hai thành phần, trong đó chuỗi polysiloxane dài được gia cố bằng silica được xử lý đặc biệt.Thành phần A chứa chất xúc tác bạch kim và Thành phần B chứa methylhydrogensiloxane làm chất liên kết ngang và chất ức chế rượu.Điểm khác biệt chính giữa cao su silicon lỏng (LSR) và cao su có độ đặc cao (HCR) là tính chất “dễ chảy” hoặc “lỏng” của vật liệu LSR.Trong khi HCR có thể sử dụng quy trình xử lý bằng peroxide hoặc bạch kim, LSR chỉ sử dụng quy trình xử lý phụ gia bằng bạch kim.Do tính chất nhiệt rắn của vật liệu, việc ép phun cao su silicon lỏng cần được xử lý đặc biệt, chẳng hạn như trộn phân phối chuyên sâu, đồng thời duy trì vật liệu ở nhiệt độ thấp trước khi đẩy vào khoang gia nhiệt và lưu hóa.

Hãy để lại lời nhắn

Hãy để lại lời nhắn