Lễ hội truyền thống của Trung Quốc ra đời như thế nào?

Lễ hội truyền thống của Trung Quốc rất đa dạng về hình thức và phong phú về nội dung, là một phần không thể thiếu trong lịch sử và văn hóa lâu đời của dân tộc Trung Hoa chúng ta.
Quá trình hình thành lễ hội truyền thống là quá trình tích lũy, gắn kết lâu dài của lịch sử, văn hóa của một dân tộc, một quốc gia.Các lễ hội liệt kê dưới đây đều phát triển từ xa xưa.Có thể thấy rõ điều đó qua những phong tục lễ hội được lưu truyền cho đến ngày nay.Những hình ảnh tuyệt vời về đời sống xã hội của người xưa.

 

Nguồn gốc và phát triển của lễ hội là một quá trình hình thành dần dần, hoàn thiện một cách tinh tế và dần dần thâm nhập vào đời sống xã hội.Giống như sự phát triển của xã hội, nó là sản phẩm của quá trình phát triển của xã hội loài người đến một giai đoạn nhất định.Hầu hết các lễ hội này ở nước ta xưa đều liên quan đến thiên văn, lịch, toán học và các thuật ngữ mặt trời mà sau này được chia ra.Điều này có thể bắt nguồn từ “Xia Xiaozheng” trong văn học., “Thượng thư”, vào thời Chiến Quốc, 24 tiết khí chia thành một năm về cơ bản đã hoàn chỉnh.Các lễ hội truyền thống sau này đều liên quan chặt chẽ đến các thuật ngữ mặt trời này.

Các thuật ngữ mặt trời cung cấp những điều kiện tiên quyết cho sự xuất hiện của các lễ hội.Hầu hết các lễ hội đã bắt đầu xuất hiện từ thời tiền Tần, nhưng sự phong phú và phổ biến của phong tục tập quán vẫn cần một quá trình phát triển lâu dài.Những phong tục, sinh hoạt sớm nhất đều liên quan đến tín ngưỡng thời nguyên thủy và những điều cấm kỵ mê tín;thần thoại, truyền thuyết tô điểm thêm màu sắc lãng mạn cho lễ hội;còn có sự tác động, ảnh hưởng của tôn giáo tới lễ hội;một số nhân vật lịch sử được tưởng nhớ vĩnh viễn và thâm nhập vào lễ hội.Tất cả những điều này, đều được lồng ghép vào nội dung của lễ hội, mang đến cho lễ hội Trung Quốc một cảm nhận sâu sắc về lịch sử.

Đến thời nhà Hán, những lễ hội truyền thống chính của nước tôi đã được hoàn thiện.Người ta thường nói những lễ hội này bắt nguồn từ thời nhà Hán.Nhà Hán là thời kỳ phát triển vượt bậc đầu tiên sau khi thống nhất Trung Hoa, với sự ổn định về chính trị, kinh tế và sự phát triển vượt bậc về khoa học và văn hóa.Điều này đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển cuối cùng của lễ hội.Sự hình thành cung cấp điều kiện xã hội tốt.